یکشنبه 28 مهر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/07/07 11:54 بازدید: 2933

دفتر فرماندار
تلفن : 42324005-013
نمابر : 42321032-013

دفتر معاون
تلفن : 42324004-013

دفتر بخشداری مرکزی
تلفن : 42324006-013
نمابر : 42324006-013

دفتر بخشداری دیلمان

تلفن :42482019-013

نمابر :42482017-013

دفتر فناوری اطلاعات

تلفن :42324003-013

طرح و برنامه

تلفن :42324003-013

روابط عمومی
تلفکس : 42324003-013

حراست
تلفکس : 42322083-013

امور اداری و مالی
تلفکس : 42324908-13 

پیوست ها
فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی