شنبه 16 آذر 1398

حراست

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:43 ویرایش : ‎1394/04/11 19:44 بازدید: 1602

شرح وظایف

 • پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
 • برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری
 • انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
 • هماهنگی با حراست استانداری
 • همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان
 • جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
 • بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
 • اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
 • تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
 • انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
 • سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق
 • شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
 • تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها
فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی