سه شنبه 1 مرداد 1398
پیش بینی 9 هزار شغل در طرح توسعه کریدور گردشگری البرز مرکزی شهرستان سیاهکل

منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون در دیلمان:

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/13 13:03 ویرایش : ‎1397/04/13 13:05 بازدید: 412

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز سه شنبه جهت بازدید از مناطق گردشگری شهرستان سیاهکل به این شهرستان سفر کرده بود ضمن بازدید از چند طرح گردشگری این شهرستان که به اتفاق مهندس اسلامی فرماندار، و تنی چند از مدیران کل استان صورت پذیرفت، گفت: طرح توسعه کریدور گردشگری البرز مرکزی که شامل مناطق سیاهکل و دیلمان می باشد با توجه به ظرفیت های موجود انتظار داریم فرایندی که برای آن پیش بینی شده؛ با کار و مشارکت مردم انجام شود و این اشتغال، برای افراد بومی و روستایی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در طرح توسعه کریدور گردشگری البرز مرکزی ایجاد بیش از 9 هزار شغل برای مردم بومی و روستایی پیش بینی شده است.
منصوری اظهار داشت: این طرح به عنوان کریدورهای گردشگری تعریف شده تا گردشگر طی روزهای اقامت در منطقه، از امکانات طبیعی و اقامتی استفاده کند.
به گفته منصوری ، با همکاری استانداری گیلان، اداره کل روستایی و عشایری استانداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره میراث فرهنگی طی 9 ماه آینده، شاهد اولین دستاورد گردشگری روستایی در منطقه که تولید ثروت و اشتغال می کند، خواهیم بود.
وی با تصریح اینکه در این طرح ها تاکید بر مشارکت مردم بومی است، تصریح کرد: برنامه ها باید به گونه ای باشد که برای محیط زیست و جامعه هدف، عوارضی ایجاد نکند البته ظرفیت های قانونی در این زمینه مانند بوم گردی در کشور شکل گرفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در این طرح، به جامعه روستایی به عنوان بخش خصوصی تسهیلاتی اعطا می شود و لازم است این طرح ها با مشارکت مردم بومی و حفظ ظرفیت های بومی نظیر دامداری سنتی و کشاورزی اجرا شوند.
وی گفت: به خاطر داشته باشیم که سرمایه گذاری در بخش گردشگری، به تازگی در کشور آغاز شده و بلافاصله منجر به ایجاد شغل نمی شود و پیش بینی ما اشتغال بیش از 120 هزار نفر در کشور در دوره میان مدت است.
منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به شهرستان سیاهکل از چند طرح گردشگری از جمله کاروانسرای تی تی واقع در روستای بالارود از توابع بخش مرکزی سیاهکل، حمام تاریخی دیلمان و روستای گردشگری طالش کول از توابع بخش دیلمان و پیرکوه بازدید بعمل آورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی