پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید فرماندار سیاهکل از روستای تازه آباد جنگاه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/10 23:15 بازدید: 166

بازدید فرماندار سیاهکل از روستای تازه آباد جنگاه
مهندس صوفی فرماندار سیاهکل به همراه معاون عمرانی و بخشدار بخش مرکزی ضمن بازدید از روستای تازه آباد جنگاه از کارخانه برنجکوبی مکانیزه روستا و اقامتگاه گردشگری در روستای سردار آباد نیز بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید و پیشرفت عملیات آماده سازی اقامتگاه گردشگری روستایی قرار گرفت .

دولت و ملت همدلی و همزبانی