پنجشنبه 31 مرداد 1398

کمیسیون آرد و نان شهرستان سیاهکل و تعیین تکلیف واحد های پذیرایی در ماه مبارک رمضان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/16 18:27 ویرایش : ‎1398/02/17 13:36 بازدید: 141

جلسه کمیسیون آرد و نان شهرستان سیاهکل و تعیین تکلیف در خصوص کشیک فعالیت واحدهای پذیرایی در ماه مبارک رمضان به ریاست مهندس عباسی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط در محل فرمانداری برگزار شد . در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات خبازی های سطح شهرستان همچنین بحث تهیه و توزیع آرد و تولید نان مرغوب و با کیفیت، درخواست های متقاضیان فعالیت واحدهای پذیرایی در ماه مبارک رمضان نیز مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت .

دولت و ملت همدلی و همزبانی