پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید رئیس سازمان چای کشور به همراه فرماندار سیاهکل از کارخانجات چای سازی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/20 20:23 بازدید: 194

مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور به همراه مهندس صوفی فرماندار شهرستان سیاهکل، معاونت بازاریابی وتنظیم بازارسازمان ورییس اداره چای سیاهکل ازکارخانجات چایسازی شرکت تعاونی انصار توتکی، مرصاد ازبرم و عماد چوشل بازدید نمودند.
رییس سازمان چای کشوردراین بازدیدبرخریدبالاتر از قیمت تضمینی برگ سبز چای توسط کارخانه داران تاکیدکرد و افزود: خریدتضمینی محصولات کشاورزی، قیمت پایه وکف خرید است واز همین رو از کارخانه داران انتظارداریم تا با قیمت بالاتر ازآن برگ سبز چایکاران را خریداری کنند.
وی گفت:خوشبختانه استقبال مصرف کنندگان ازچای داخلی نسبت به سالهای قبل خیلی بیشترشده وکارخانه داران هم، چای خشک تولیدی خودرا با قیمت مناسبی می فروشند.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ۸۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران سیاهکلی خریداری شده است، گفت: انتظار داریم کارخانه‌داران، چای را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب از  چایکاران بخرند تا انگیزه چایکاران برای تولید بیشتر شود.
مهندس جهان‌ساز با بیان اینکه سهم دولت در پرداخت پول برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال ۴۶ درصد و سهم کارخانجات ۵۴ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: سهم دولت از خرید تضمینی چای، تا پایان اردیبهشت به چایکاران پرداخت می شود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی