پنجشنبه 31 مرداد 1398
فرماندار سیاهکل در تسریع جذب اعتبار و پیمانکار جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید کرد

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سیاهکل در سال ۱۳۹۸

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/22 23:21 ویرایش : ‎1398/02/22 23:34 بازدید: 184

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سیاهکل با دستور بررسی پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه های عمرانی شهرستان، معرفی روستاهای هدف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و بررسی فرآیند توزیع و تصویب اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
فرماندار سیاهکل در این جلسه میزان اعتبار عمرانی مبادله شده شهرستان را 214922 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان اعتبارمبلغ 69501 میلیون ریال اعتبار معادل 32.34 درصد تخصیص یافته است. وی تاکید کرد دستگاه های اجرایی شهرستان می بایست نسبت به جذب اعتبار تخصیص یافته و تسریع در جذب پیمانکار و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان اقدام نمایند.
فرماندار سیاهکل در ادامه خاطر نشان کرد: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری با استناد به قانون و دستورالعمل های فرادست در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها توزیع و تصویب می گردد.
فرماندار سیاهکل همچنین گفت: سهم شهرستان سیاهکل از 260 روستای هدف تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، 22 روستا می باشد که بزودی فرآیند عملیاتی آن به صورت مشارکتی آغاز می گردد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی