سه شنبه 4 تیر 1398
روستاها نیاز به پویایی دارند و متولیان روستاها این پویایی را فراهم کنند

نشست فرماندار سیاهکل با دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/03 16:28 بازدید: 287

مهندس صوفی فرماندار سیاهکل در نشست با دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی اظهار داشت: شناخت از روستاها پس از بازدیدهای میدانی صورت می گیرد و  اگر خدمتگزار مردم هستیم نباید این را با شعار بلکه با خدمت بی منت به اثبات برسانیم و در بازدید از روستاها که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط انجام خواهد گرفت احترام به مردم و توسعه شهرستان در اولویت ما خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت شورا  بیان داشت : شورا در روستاها بعنوان  پارلمان آن روستا محسوب می شوند ، تصمیم سازی با شوراست و اجرای آن مصوبات پس از تایید کمیته انطباق بخش با دهیاران است و همانطور که شوراها نباید در کارهای اجرایی دخالت کنند، دهیاران نیز نباید در تصمیم گیری های شوراها دخالت کنند.
فرماندار سیاهکل با تاکید بر حفظ حرمت ها و جایگاه بخشداران متذکر شد : بخشداران نماینده عالی دولت در سطح بخش هستند ، به هیچ عنوان بی احترامی به بخشداران پذیرفته نیست و شوراها و دهیاران با حفظ جایگاه بخشداران امورات روستاها را پیگیری کنند ، شوراهای شهر و روستاها بدون مدارک و مستندات نباید بر علیه شهرداران و دهیاران حرفی بزنند و همه وظیفه دارند که حرمت یکدیگر را حفظ کنند .
ایشان افزود : با آبرو و حیثیت مردم بازی نشود و این پذیرفتنی نیست ، از مسائل حاشیه ساز پرهیز شود ، احترام به مردم که ولی نعمت ما هستند باید مدنظر همه باشدو  احترام به آن ها احترام به جایگاه ها خواهد بود..
محمود صوفی پویایی یک روستا را یادآور شد و گفت : روستاها نیاز به پویایی دارند و متولیان روستاها این پویایی را  فراهم کنند ، روستای پویا زنده تر و با سازوکار بیشتر در امر تولید حضور خواهند داشت و در همین راستا با نگاهی زیربنایی  بحث اشتغال در روستاها و تقویت مراکز اشتغال و استفاده از پتانسیل هایهر روستا  باید اولویت بخشداران و دهیاران باشد .
فرماندار سیاهکل افزود : در امر افزایش سطح معیشت خانوارهای روستاها و خانواده های بی سرپرست و یا بد سرپرست نیز تلاش مضاعفی داشته باشید.  بانک ها به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به روستاها توجه بیشتری صورت دهند و این موضوع که روستا باید مولد باشد و اشتغال زایی در آن صورت گیرد نهادینه تا از مهاجرت به شهرها جلوگیری شود.
ایشان در ادامه تاکید کرد : در همه روستاها در حفظ و حراست از ارکان محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشید و انتظار دارم با تدابیر کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت گرد محرومیت زدوده شود تا شاهد شهرستانی برخوردار از آسایش و امنیت و فارغ از مشکلات باشیم.
در ابتدای این دیدار محمود صوفی درگذشت دختر 9 ساله ای که بر اثر تصادف در جاده سیاهکل – سراوان   رخ داده بود را تسلیت گفته  و با اعلام همدردی با خانواده آن، زدودن خاطرات تلخ را بسیار سخت توصیف  کرد و از تمامی کسانی که با عواطف انسانی خود باعث افزایش روحیه این خانواده شدند  قدردانی کرد.

فرماندار سیاهکل در پایان جلسه خواستار تداوم این گونه نشست ها در هر 45 روز یکبار گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی