سه شنبه 4 تیر 1398
تصویب دو طرح مهم گردشگری در شهرستان سیاهکل

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیاهکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/11 09:10 بازدید: 286
معاون برنامه ریزی وعمران فرمانداری شهرستان سیاهکل در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گفت:
پس از برگزاری چند جلسه و پیگیری هایی که صورت گرفت در جلسه کارگروه  دو طرح مهم گردشگری جهت اجرا در شهرستان سیاهکل به تصویب رسید که می تواند به افزایش سطح معیشت خانوار در شهرستان و رونق اشتغال کمک شایانی نماید.
مهندس حیدری افزود: طرح احداث پل معلق
 در بخش مرکزی سیاهکل و همچنین اجرای طرح  کریدور گردشگری البرز مرکزی، در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سیاهکل مطرح و برای ادامه بررسی های قانونی مصوب گردید. 
 ایشان یادآور شدند : با احداث پل معلق در بخش مرکزی شاهد رونق صنعت گردشگری خواهیم بود و اجرای طرح گردشگری البرز مرکزی در شهرستان سبب احیای اقتصاد روستایی بر مبنای گردشگری و توسعه اقتصاد بومی می گردد.
دولت و ملت همدلی و همزبانی