پنجشنبه 31 مرداد 1398

دیدار صمیمی فرماندار سیاهکل با دانش آموزن مدرسه ابتدایی روستای لیشک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/16 11:45 ویرایش : ‎1397/11/16 11:46 بازدید: 251

   مهندس صوفی فرماندار سیاهکل به اتفاق بخشدار بخش مرکزی و تنی چند از مسئولان شهرستان، ضمن بازدید از روستای لیشک از توابع بخش مرکزی سیاهکل، با حضور در مدرسه ابتدایی شهید جعفری روستا مذکور،  با معلمان و دانش آموزان آن مدرسه به گفتگوی صمیمی پرداخت .

دولت و ملت همدلی و همزبانی