پنجشنبه 31 مرداد 1398

جلسه شورای مسکن شهرستان سیاهکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/25 23:04 بازدید: 153

جلسه شورای مسکن شهرستان سیاهکل با دستور بررسی مشکلات مسکن مهر 76 و 188 واحدی به ریاست جناب آقای مهندس صوفی فرماندار سیاهکل و سایر اعضایشورابرگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانبه ارائه گزارشی از وضعیت مسکن مهر شهر سیاهکل پرداخت، سپسمهندس صوفی با اشارهبه دغدغه های اساسی شهرستان در حوزه مسکن مهر 76 و 188 واحدی و مجتمع سیمرغ، خاطر نشان کرد: کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط می بایستبا هماهنگی نسبت به دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع سیمرغ و ایجاد تاسیسات فاضلاب و تأمین زیرساخت های برق و مخابراتی مسکن مهر 76 و188 واحدی، تسریعا اقدام نمایند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی