پنجشنبه 31 مرداد 1398

جمع آوری گونه مهاجم سنبل آبی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/17 17:00 ویرایش : ‎1397/08/17 17:12 بازدید: 242

   با حضور فرماندار، شهردار و رثیس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل، گونه مهاجم سنبل آبی که بر اساس نظریه کارشناسان باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می گردد ، از یکی از نهرهای آب مزارع کشاورزی حوزه بخش مرکزی سیاهکل جمع آوری و پاکسازی شد . این گونه مهاجم، که اخیرا در برخی از حوزه های آبی استان نیز مشاهده شده ، نمونه آن در یکی از نهرهای آب مزارع کشاورزی سیاهکل مشاهده شده که در هفته پدافند غیر عامل توسط شهرداری اقدام به جمع آوری آن شد .

دولت و ملت همدلی و همزبانی