سه شنبه 4 تیر 1398

بازدید معاون شرکت ساخت زیر بناهای حمل و نقل کشور از راههای مواصلاتی شهرستان سیاهکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/15 20:51 بازدید: 219
بازدید کدخدازاده معاون شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور از راههای مواصلاتی شهرستان سیاهکل
آقای کدخدازاده معاون شرکت ساخت زیربناهای حمل و نفل کشور که به منظور باز دید از برخی راههای استان گیلان، به این استان سفر کرده بود، از راه سیاهکل به بازکیاگوراب و سیاهکل به سنگر نیز بازدید بعمل آورد، در این بازدید که مهندس صوفی فرماندار سیاهکل و دکتر نیکفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند گفته شده که مبلغ 15 میلیارد نومان اعتبار در بودجه سال آینده برای تعریض و توسعه راههای یاد شده در نظر گرفته شده است .
دولت و ملت همدلی و همزبانی