سه شنبه 4 تیر 1398

جلسه شورای ترافیک شهرستان سیاهکل با موضوع بررسی مسائل مربوط به مسافربری های شهری و برون شهری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/18 22:26 ویرایش : ‎1397/10/18 22:33 بازدید: 203

   جلسه شورای ترافیک شهرستان سیاهکل به منظور بررسی مسائل و مشکلات تاکسی داران مسافر بری درون شهری و برون شهری و همچنین آزانس های مسافربری تشکیل شد، این جلسه که با حضور معاونین فرماندار و دیگر اعضای ذیربط در محل غرمانداری تشکیل شد، به بررسی مسائل و مشکلات ناشی از مسافر بری های شخصی و موضوعات مربوط به آزانس های مسافربری پرداخته شد .  

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی