درباره شهر ستان سیاهکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/14 13:50 بازدید: 2870

شهرستان  سیاهکل  با وسعت بیش از 1048کیلومتر مربع از شهرستانهای شرقی استان گیلان می باشد. این شهرستان به واسطه قرار گرفتن در دو اقلیم آب هوایی متفاوت از تنوع زیستی منحصر به فردی برخوردار می باشد. قسمت شمالی شهرستان دارای آب و هوای معتدل با میانگین بارش بالا و قسمت جنوبی شهرستان که بیشتر مساحت آن را در بر گرفته است دارای آب و هوای نیمه سرد کوهستانی با زمستانهای نسبتا طولانی و میانگین بارش سالانه کم.

 شهرستان سیاهکل دارای جنگلهای وسیع هیرکانی  است که مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد این جنگلها از قدیمی ترین مناطق جنگلی در آسیا بوده و مساحت آن بیش از 50000 هکتار می باشد که برخی از گونه های نادر حیوانی از قبیل پلنگ و مرال  را نیز در خود جای داده است این حیوانات همواره از جانب شکارچیان غیر مجاز در معرض تهدید و انقراض نسل قرار دارند.

از نظر کشاورزی در سطح جلگه 2 محصول عمده برنج با سطح زیر کشت 4430 هکتار  و چای با سطح زیر کشت 1600 هکتار می باشد .

در بخش کوهستانی دیلمان نیز در مجموع 5320 هکتار اراضی باغی وجود دارد که بیشتر محصول آن شامل گردو و فندق می باشد. البته با وجود بیش از 33000 هکتار مرتع دامپروری از منابع اصلی در آمد مردم منطقه می باشد.

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی