شنبه 16 آذر 1398

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1397/09/11 11:19 بازدید: 2548

محمود صوفی فرماندار شهرستان سیاهکل:

محمود صوفی فرماندار شهرستان سیاهکل متولد سال ۱۳۴۶ روستای نالکیاشر از توابع بخش مرکزی شهرستان لنگرود می باشد .
وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی بوده و از سال 1395 بعنوان بخشدار بخش آفتاب تهران

و قبل از آن نیز سمت معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اسلامشهر را عهده دار بود.

وی کارشناس برنامه ریزی، سیاسی و انتخابات فرمانداری تهران و تجربه کاری در هر سه بخش تهران را داشته و مدتی نیز بعنوان کارشناس و دهدار در استان زنجان و قزوین عهده دار مسئولیت بوده است .

فرماندار
دولت و ملت همدلی و همزبانی